Hoppa till innehåll

Lån till Aktiebolag

Att låna pengar till ett aktiebolag kan vara en effektiv strategi för att tillföra kapital till företaget. Men det är viktigt att förstå de regler och bestämmelser som gäller, särskilt kring tillåtna och förbjudna lån. I denna artikel går vi igenom vad som är tillåtet och vad som inte är det, samt hur man på bästa sätt hanterar lån till och från aktiebolag.

Långivare Betyg Löptid Lånebelopp Info Ansök nu
★★★★★ 1 - 60 mån 30 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: Ja
Factoring: Nej
Ansök nu Allmänna villkor
★★★★☆ 1 - 60 mån 7 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: Ja
Factoring: Nej
Ansök nu Allmänna villkor
★★★★☆ 6 - 36 mån 1 000 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: Ja
Factoring: Nej
Ansök nu Allmänna villkor
★★★★☆ 1 - 60 mån 10 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: Ja
Factoring: Nej
Ansök nu Allmänna villkor
★★★☆☆ 6 - 36 mån 2 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: Nej
Factoring: Ja
Ansök nu Allmänna villkor
★★★☆☆ 6 - 36 mån 2 000 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: Ja
Factoring: Nej
Ansök nu Allmänna villkor
★★★☆☆ 2 - 60 mån 300 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: Ja
Factoring: Nej
Ansök nu Allmänna villkor
★★★☆☆ 1 - 36 mån 2 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: Ja
Factoring: Ja
Ansök nu Allmänna villkor
★★★☆☆ 1 - 36 mån 15 000 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: Ja
Factoring: Nej
Ansök nu Allmänna villkor

Tillåtna Lån till Aktiebolag

Aktieägare har möjlighet att låna ut pengar till sitt aktiebolag. Detta är tillåtet under vissa förutsättningar och kan vara en bra lösning för att stärka företagets kapital. Här är några viktiga punkter att tänka på:

  • Marknadsmässig Ränta: Räntan på lånet måste vara marknadsmässig. Detta innebär att den bör motsvara den ränta som företaget skulle få betala till ett kreditinstitut för ett liknande lån. En vanlig tumregel är statslåneräntan plus 1-3 procentenheter.
  • Dokumentation: Det är avgörande att dokumentera lånet korrekt. Dokumentation bör inkludera lånebelopp, ränta och amorteringsplan. Detta är inte bara viktigt för ordningens skull utan kan också vara avgörande för att få tillbaka pengar om företaget skulle gå i konkurs.
  • Deklaration: Räntan som aktieägaren tar emot från bolaget måste deklareras som en privat inkomst i aktieägarens inkomstdeklaration.

Förbjudna Lån från Aktiebolag

Enligt aktiebolagslagen är det förbjudet för ett aktiebolag att låna ut pengar till aktieägare eller deras närstående. Detta inkluderar även styrelseledamöter, VD och deras närstående. Reglerna syftar till att skydda bolagets kapital och förhindra att obeskattade medel används för privat konsumtion.

  • Förbjudna Kretsen: Personer som ingår i den förbjudna kretsen inkluderar aktieägare, styrelseledamöter, VD, och deras närstående. Även vissa bolag där dessa personer har ett bestämmande inflytande omfattas av förbudet.
  • Sanktioner: Överträdelse av reglerna kan leda till skattetillägg, böter eller i vissa fall fängelse. Hela lånebeloppet kan dessutom beskattas som inkomst av tjänst.

Förvärvslåneförbudet

Aktiebolag får inte ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för att någon ska förvärva aktier i bolaget eller dess moderbolag. Detta är känt som förvärvslåneförbudet och är en del av de civilrättsliga reglerna för att skydda bolagets kapital.

Företagslån för Aktiebolag

Ansökan om Företagslån

Aktiebolag har möjlighet att ansöka om företagslån upp till 5 miljoner kronor genom att jämföra låneerbjudanden med en enda ansökan. Det finns även specifika lån som EU-lån med förmånliga villkor där personlig borgen krävs för endast en del av lånet.

  • Villkor för Företagslån: När man ansöker om företagslån är det viktigt att förstå de specifika villkor som gäller. Det kan inkludera krav på säkerhet, räntesatser och amorteringsplaner.

Tips och Strategier för att Hantera Lån till och från Aktiebolag

  • Konsultera en Jurist eller Revisor: För att säkerställa att alla regler följs och att lånet struktureras på ett korrekt sätt kan det vara bra att konsultera en jurist eller revisor.
  • Håll Koll på Räntesatser: Använd marknadsmässiga räntesatser för att undvika problem med Skatteverket.
  • Dokumentera Allt: Ha ordentlig dokumentation på alla lån för att skydda dig själv och bolaget i händelse av en revision eller om företaget går i konkurs.
Quiz om Lån till Aktiebolag

Quiz om Lån till Aktiebolag

1. Vad är en marknadsmässig ränta?

2. Vilka personer ingår i den förbjudna kretsen?

3. Vad innebär förvärvslåneförbudet?

Interaktivt Scenario

Anta att du är VD för ett aktiebolag som behöver kapital för att expandera verksamheten. Vilket är det bästa alternativet för att säkerställa att kapitalet tillförs korrekt?

Fråga: Vilket alternativ är bäst?

Svar & Förklaringar

Alternativ A: Rätt svar eftersom det följer lagens regler och säkerställer att lånet är dokumenterat korrekt.

Alternativ B: Fel eftersom det bryter mot reglerna för förbjudna lån och saknar dokumentation.

Alternativ C: Fel eftersom det inte följer reglerna för lånehantering.

Alternativ D: Fel eftersom det kan betraktas som en förbjuden transaktion genom närstående.

Slutsats

Att förstå och följa reglerna för lån till och från aktiebolag är avgörande för att undvika rättsliga och ekonomiska problem. Aktieägare kan bidra med kapital genom lån till bolaget under marknadsmässiga villkor, medan lån från bolaget till aktieägare eller närstående är strikt förbjudet. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa att ditt bolag hanterar lån på ett lagligt och effektivt sätt.

Ytterligare Resurser

För mer information och hjälp med juridiska frågor kring aktiebolag och lån, besök: